Dni Huntingtonovej choroby

Základné informácie

Kedy:26. 5 - 27. 5. 2023 o 15:00 hod.
Kde:Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, 960 01, Zvolen
Organizátor:Nemocnica AGEL Zvolen
Odborný garantMUDr. Ján Necpál
Registrácia:Registračný formulár
Na stiahnutie:Pozvánka / Program

Akcia sa koná pod záštitou sekcie extrapyramídových ochorení Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Cielová skupina

  • Lekári (neurológia, psychiatria, psychológia),
  • sestry,
  • pacienti s Huntingtonovou chorobou a ich príbuzní.

Prednášať budú renomovaní odborníci v danej oblasti so Slovenska, Čiech a Nemecka.

Konferenčný poplatok

Online registrácia (platba do 15.mája):40 Eur
Registrácia na mieste:50 Eur
Aktívni účastníci:bez konferenčného poplatku
Pacienti s jedným príbuzným:bez konferenčného poplatku

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na všetkých odborných prednáškach, poplatky za prenájom priestorov, konferenčné, propagačné a informačné materiály, technickú podporu konferencie a občerstvenie počas konferencie.

Platobné údaje

Názov účtu: Nemocnica AGEL Zvolen a.s
Číslo účtu: 25755493/7500
IBAN: SK 0575 0000 0000 0025 7554 93
Variabilný symbol: 26052023
Špecifický symbol: obdržíte e-mailom po registácii
Správa pre prijímateľa (poznámka): titul, meno, priezvisko, účastníka, ID v príslušnej komore (povinný údaj)

Kontakt

Bc. Lucia Bírešová
tel.: +421 910 216 898
e-mail: lucia.biresova@agelssc.sk