1. Jarné sympózium internistov

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o.,
Interná klinika UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. 

organizujú

1. JARNÉ SYMPÓZIUM INTERNISTOV

13. marec 2024
Poslucháreň MUDr. R. Charváta
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

Odborný garant podujatia
MUDr. Natália Vaňová, PhD., EMBA