1. Jarné sympózium internistov

Základné informácie

Do konca online registrácie ostáva:

Kedy13. marec 2024
KdePoslucháreň MUDr. R. Charváta,
Nemocnica AGEL Košice-Šaca, Lúčna 57, Košice-Šaca
Organizátor Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o.
Interná klinika UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Sympózium sa uskutoční pod záštitou
  • Predsedu predstavenstva AGEL a.s. Ing. Michala Pišoju, MPH, LL.M.,
  • Podpredsedníčky predstavenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsovej, MBA, LL.M,
  • Riaditeľa Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL n.o. MUDr. Jakuba Rybára,
  • Generálneho riaditeľa Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. MUDr. Pavla Rusnáka, MBA,
  • Rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.,
  • Dekana UPJŠ LF v Košiciach prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD.,
  • Prezidentky Slovenskej internistickej spoločnosti SLS prof. MUDr. Ivice Lazúrovej, DrSc.
Odborný garant a vedecký koordinátor MUDr. Natália Vaňová, PhD., EMBA
MUDr. Martin Vrško
Organizačno-technické zabezpečenie Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o.
tel.: +421 903 501 013
email: vzdelavanie@vavia.agel.sk
web: www.vavia.agel.sk
Zameranie Sympózium bude zamerané na problematiku internej medicíny zo širokého spektra špecializácii – kardiológie, diabetológie, endokrinológie, reumatológie, gastroenterológie, hepatológie a angiológie. Pripravené sú bloky prednášok, ktoré sú zamerané na aktuálne inovácie a trendy v diagnostike a liečbe celého spektra ochorení internej medicíny. Radi by sme nadviazali a budovali cenné kontakty s kolegami z iných nemocníc, s ktorými sa radi podelíme o naše vlastné skúsenosti.
Sympózium je určené pre Kardiológov, diabetológov, internistov, endokrinológov, gastroenterológov, hepatológov, angiológov, všeobecných lekárov, reumatológov
Kredity Sympózium bude zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.
Online registrácia Registračný formulár
Online registrácia prebieha do 25. 02. 2024
Registrácia na mieste V deň konania v čase 08:00 - 09:00 hod.